• Industrietor Rolltor

FAQ


Rád(a) bych požádal(a) o informační materiály o výrobcích EFAFLEX. Na koho se mohu obrátit?

Na naší webové stráce pod bodem menu "Kontakt" si můžete vyžádat informační materiál k našim výrobkům.

Když chci sjednat termín pro poradenství, s kým se spojím?

¨Na naší webové stránce můžete pod bodem menu "Zastoupení" zadáním Vašeho poštovního směrovacího čísla zjistit Vašeho odpovědného zástupce firmy EFAFLEX.

Jsou rychloběžná vrata vhodná pro únikové cesty?

Nikoli obecně. Několik schválení již bylo provedeno, ale tato jsou velmi silně závislá na jednotlivých případech, okolí a místních předpisech. Před použitím rychloběžných vrat v únikových cestách je zejména nutné informovat se jak u výrobce vrat, tak také u institucí, provádějících zkoušky.

Jak mohu použitím rychloběžných vrat EFAFLEX šetřit energii?

Krátkými časy otevírání a zavírání je možné minimalizovat ztrátu tepla a chladu mezi venkovním a vnitřním prostorem. Navíc je možné díky našim vynikajícím hodnotám tepelné izolace našich nových lamel EFA-THERM udržovat minimální ztrátu tepla a chladu v klidovém stavu.

Čím se vyznačují rychloběžná vrata?

Rychloběžná vrata jsou vratová zařízení, která se montují převážně v podnikatelské oblasti a v průmyslu. Představují další technický vývoj známých sekcionálních vrat nebo rolovacích vrat. Rozdíly jsou především v konstrukci, zaměřené na vysoké rychlosti pojezdu a vysoký počet změn zatížení (otevírání a zavírání).

Přebírá firma EFAFLEX také údržbu vrat jiných výrobců?

V rámci doporučených dohod o údržbě převezme náš servis předepsaná přezkoušení pro vrata poháněná motory, jak u vrat EFAFLEX, tak také u vrat jiných výrobců.

Jsou vrata EFAFLEX použitelná také v dopravní technice?

Rychloběžná vrata EFAFLEX se mohou instalovat také ve spojení s automatickými transportními systémy nebo válečkovými dopravníky. Výhody našich rychloběžných vrat se uplatňují zejména dobře v dopravní technice, protože vrata jsou často velmi silně frekventovaná v automatizované logistice.

Jak musím postupovat po kolizi s vraty ACS?

Po kolizi se stisknutím knoflíku na řízení vyjede vraty pomalu nahoru. Vysmeknutá dolní část listu vrat se přitom automaticky opět pomocí zaváděcích zařízení opět navlékne. Správné spojení je kontrolováno elektronicky. Při pohybu zavírání se pak již spouští pravidelný automatický provoz.

Rád bych si někdy vrata EFAFLEX prohlédl v praxi. Je to proveditelné?

Zde existují dvě možnosti. Můžete nás navštívit na některém z četných veletrhů, informace k tomu najdete v bodu menu "Veletrhy".
Dále Vám rádi nabízíme možnost, prohlédnout si s Vaším příslušným zástupcem vrata používaná u některého z našich spokojených zákazníků.

Jak mohou rychloběžná vrata EFAFLEX pracovat tak rychle a bez opotřebení?

Rychlá práce, která současně nezpůsobuje opotřebení u rychloběžných vrat EFAFLEX spočívá na několika základech. Šetrné zrychlování a zpomalování pomocí frekvenčních měničů nebo podpora při otevírání pomocí svazků pružin nebo závaží jsou jen dva z nich. U našich vrat série S se navíc uplatňuje vedení listu vrat nepodléhající opotřebení pomocí spirály EFAFLEX.

Mohu nechat moje vrata EFAFLEX provést v barvách naší firmy?

Toto závisí na typu vrat. V zásadě je možné vrata barevně provést velmi individuálně, takže například lamely vrat EFA-SST mohou být lakována práškovou metodou v každé barvě ze systému RAL.

Proč je v logu firmy EFAFLEX gepard?

Gepard je nejrychlejší terestrické zvíře na světě a spojuje přitom jedinečným způsobem rychlost a estetiku. Z tohoto důvodu perfektně reprezentuje rychloběžná vrata EFAFLEX.

Co se rozumí pod pojmem Crash systém?

Crash systémy snižují při kolizích vzniklé škody. EFAFLEX nabízí dva různé Crash systémy, v závisloti na typech vrat.
1) EFA-ACS: Active Crash systém se používá v typech našich vrat série S. Při kolizi v dolní oblasti listu vrat se nejspodnější modul listu vrat vysmekne až do výšky 100 cm na obou stranách. Závěs se pak pohybuje sníženou rychlostí do horní koncové polohy a probíhá přitom na obou stranách zařízeními pro zpětné zavádění, čímž se vnitřní a vnější závěsy plně automaticky opět spolu spojí.
2) EFA-EAS: Zde se spodní část listu vrat na obou stranách vytlačí z vedení. Pomocí ruční páky je možné list vrat a zakončovací štít snadno opět spolu spojit.

Jaký je rozdíl mezi rychlostí otevírání a rychlostí listu vrat?

Maximální rychlost vratového listu popisuje rychlost, které je možné dosáhnout během operace otevírání. Standardní, z výroby nastavená rychlost otvírání naproti tomu popisuje rychlost, se kterou se vrata průměrně otevírají. Pomocí šetrného zrychlování a zpomalování (dosahovaného měniči kmitočtu) dochází ke zrychlení podle stejné křivky, ze které vychází průměrná rychlost.

Jako funguje samočinné nouzové otevírání?

Při samočinném nouzovém otevírání se dveře po stisknutí ruční páky pohybují silou napnutí pružin nebo pomocí závaží směrem do horní koncové polohy. Tak je možné i při výpadku proudu otevírat vrata a procházet jimi.

Máte ve výrobním programu také horizontálně otevírající vrata?

Naše rychloběžná skládací vrata série F se otevírají horizontálně. To má výhodu, že je ihned kompletně volná plná průjezdná výška.

Je také možné integrovat do mých rychloběžných vrat EFAFLEX dveře pro chodce?

Toto závisí na typu vrat. Některá naše vrata, jako například EFA-SST a EFA-SFT mohou být vybavena integrovanými dveřmi pro chodce. V případě zájmu kontaktujte prosím Vašeho příslušného zástupce.

Jak velká mohou být maximálně moje rychloběžná vrata EFAFLEX?

Toto závisí na typu vrat. Některá naše vrata mohou být vyrobena s maximálními šířkami 10 metrů a maximálními výškami 8 metrů.

Co znamená hodnota U?

Hodnota U, nazývaná také součinitel prostupu tepla, je míra pro prostup tepelného proudu skrz jednu nebo více vrstev materiálu, když jsou na obou stranách rozdílné teploty. Udává množství energie, která proteče za jednu sekundu plochou 1 m², když se teploty vzduchu na obou stranách staticky liší o 1 K. Čím vyšší je součinitel prostupu tepla, tím horší je tepelně izolační vlastnost látky.
Naše rychloběžná spirálová vrata EFA-SST dosahují díky inovačním lamelám EFA-THERM hodnot U až 0,7 W/m²K (v závislosti na závěsu).

Co jsou lamely EFA-THERM?

Lamely nového druhu EFA-THERM mají dvojité stěny a jsou termicky oddělené. Podle síly lamel (lamely EFA-THERM existují v různých tloušťkách 40, 60 a 80 mm) dosahují vrata tímto vynikajících tepelně izolačních hodnot až 0,7 W/m²K. Lamely EFA-THERM se dodávají pro naše rychloběžná spirálová vrata EFA-SST.

Co jsou lamely EFA-CLEAR?

Lamely EFA-CLEAR jsou průhledné lamely z akrylového skla. Také ony se dodávají v provedení s dvojitými stěnami a termicky oddělené a mohou tak přispívat k tepelné izolaci vrat. Lamely EFA-CLEAR se dodávají pro naše rychloběžná spirálová vrata EFA-SST.

Jak působí vyvážení pomoci pružin nebo závaží?

Pružiny, resp. závaží podporují motor při otevírání vrat. Kromě toho zajišťují při stisknutí ruční páky, aby vrata bylo možné otevřít i v případě výpadku proudu.

Dodávají se rychloběžná vrata EFAFLEX také ve speciálních provedeních (např. pro nevýbušné prostory nebo působení laseru) ?

Pro speciální požadavky nabízí EFAFLEX speciální řešení. Vrata EFA-SST se například dodávají v provedení, které splňuje všechny požadavky pro nevýbušné prostory. Další speciální provedení vrat EFA-SST bylo vyvinuto tak, aby odpovídalo všem předpisům při kontaktu s laserovými paprsky.

Jak působí frekvenční měnič?

Frekvenční měnič zajišťuje, aby vrata v koncových polohách běžela pomaleji. Šetrným zrychlováním a zpomalováním se dosahuje běhu s nižším opotřebením materiálu a tím delší životnosti.

Je možné řízení vrat EFAFLEX integrovat do již existujících obvodů řízení a regulace?

Naše řízení vrat jsou vybavena příslušnými rozhraními.
Právě přes tato rozhraní je možné odesílat různé řídící instrukce na řízení vrat nebo zadávat dotazy o stavu řízení.

Je možné dovybavit EFA-SCAN i u již existujících zařízení vrat?

EFA-SCAN, první laserový skener pro použití na vratech, se u nových vrat montuje úsporně z hlediska místa přímo v rámu vrat. U již existujících zařízení vrat je možné EFA-SCAN snadno dovybavit pomocí sloupku, který současně slouží jako ochrana proti najetí.

Časté dotazy (Kopie 1)