• Industrietor Rolltor

Životní prostředí


Naše vrata. Náš svět. Naše budoucnost.

Jako Global Player jsme si vědomi mimořádné brizantnosti energetické tématiky. Ztenčující se zdroje, rostoucí znečištění životního prostředí a stoupající náklady na energii - jsou naší pobídkou, konstruovat také v tomto ohledu pro Vás nejefektivnější vrata na světě. Naše angažovanost začíná již u ekologické výroby a obalu. Také u materiálů pro rychloběžná vrata EFAFLEX dbáme na ekologické aspekty, takže jsou například všechny lamely šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Optimalizované dopravní trasy jsou jen dalším příkladem angažovanosti firmy EFAFLEX. Global Player EFAFLEX - vrata pro lepší svět. Dobrá tepelná izolace a vysoké rychlosti otevírání a zavírání rychloběžných vrat EFAFLEX snižují nejen Vaše energetické náklady, ale přispívají i k ochraně životního prostředí a odpovědnému zacházení s cennými surovinami. Tímto způsobem umožňujeme příštím generacím lepší budoucnost!

EFAFLEX je součástí iniciativy "Energetická efektivita - Made in Germany" pod vedením Spolkového ministerstva hospodářství a technologie.