• Industrietor Rolltor
 • Industrietor Rolltor
 • Industrietor Rolltor
 • Industrietor Rolltor

Rychloběžná spirálová vrata EFA-SST® ISO-60


Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®

Pro tepelně regulované zóny

EFA-SST® ISO-60 jedním pohledem

 • Max. tepelná izolace s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný list vrat
 • Otevírání až 2,5 m/s
 • Zavírání až 1,0 m/s
 • Až 250.000 změn zatížení p.a.
 • Standardní konstrukční velikosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Další informace

Uzavírací vrata pro tepelně regulované zóny

Vrata v chlazených prostorách musí odolávat velmi vysokým zatížením. Špičková kvalita a perfektní zpracování jsou předpokladem proto, aby všechny součásti odolávaly chladu a vlhkosti. Vrata EFA-SST® ISO-60 jsou ideální uzavírací vrata tam, kde se požaduje u silně frekventovaných otvorů náročná izolace, například v chladírnách.

Perfektně izolují, šetří energii

Vrata EFA-SST® ISO-60 spojují dvě technologie vrat firmy EFAFLEX v jedno inovační řešení: několikanásobně patentovaná spirála a vysoce izolované lamely. Zavíc zabraňují náročná utěsnění výměně vzduchu a teplot. Tyto součásti tvoří vynikajícím způsobem izolovaná vrata.

 

 

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®

Perfektní tepelná izolace

EFA-SST® ISO-60 jedním pohledem

 • Max. tepelná izolace s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný list vrat
 • Otevírání až 2,5 m/s
 • Zavírání až 1,0 m/s
 • Až 250.000 změn zatížení p.a.
 • Standardní konstrukční velikosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Další informace

Dokonalost v detailech

Lepší tepelnou izolaci než kdykoli předtím zaručují od nynějška izolační lamely silné 60 milimetrů EFA-THERM®! Lamely jsou sériově termický oddělené. Vynikající vertikální a horizontální utěsnění EFA-SST® ISO-60 zajišťují speciálně vyvinuté detaily. Vertikální izolace k rámu zajišťují termicky oddělené aluminiové profily s těsněními, odolnými proti opotřebení. Horizontální prostor mezi napojením na stavbu a listem vrat uzavírá aktivní těsnění překladu z aluminia. Pro použití při vysokých rozdílech teplot a / nebo vysoké vzdušné vlhkosti mohou být obě utěsnění volitelně vybavené topnými pásy.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®

Chlazení potravin

EFA-SST® ISO-60 jedním pohledem

 • Max. tepelná izolace s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný list vrat
 • Otevírání až 2,5 m/s
 • Zavírání až 1,0 m/s
 • Až 250.000 změn zatížení p.a.
 • Standardní konstrukční velikosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Další informace

Konstantní teploty

Vrata EFA-SST® ISO-60 se používají všude tam, kde musí být dodržovány konstantní nízké teploty, například v oblasti zásobování leteckých společností potravinami, Airline Catering. Pro zajištění trvalé kvality podávaných jídel je nutné konstantní a přesné chlazení. Právě vrata jsou zde citlivým přechodem mezi dvěma teplotními zónami.

Perfektní utěsnění

V zavřeném stavu zajišťuje termicky oddělená izolační lamela s dvojitými stěnami u vrat EFA-SST® ISO-60 s dvojitým gumovým těsněním odpovídající izolaci. Z důvodu vysoké fluktuace zboží musí vrata v oblasti Airline Catering absolvovat příslušně mnoho operací otevírání. Přitom zabraňují vysoké rychlosti rychloběžných vrat EFAFLEX příliš silnou výměně teplot.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
 • Industrietor Spiraltor EFA-SST®

Bezpečnostní zařízení

EFA-SST® ISO-60 jedním pohledem

 • Max. tepelná izolace s lamelami EFA-THERM®
 • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
 • 60 mm silný list vrat
 • Otevírání až 2,5 m/s
 • Zavírání až 1,0 m/s
 • Až 250.000 změn zatížení p.a.
 • Standardní konstrukční velikosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Další informace

S absolutní jistotou

Rychloběžná vrata EFAFLEX Vám zaručují samozřejmě i vzhledem k bezpečnosti nejvyšší standard. Jako přední výrobce si je firma EFAFLEX vědoma své odpovědnosti! Proto je také naší ambicí dělat průkopnickou práci také v oblasti bezpečnosti. Naše systémy Vám přinášejí podstatně více bezpečnosti - jak pro osoby, tak také pro náklady a vrata samotná.

Jedinečné systémy - pro větší bezpečnost

Nejen samotná vrata EFAFLEX splňují nejvyšší nároky. Také příslušné bezpečnostní systémy nabízejí jedinečné výhody. EFA-SCAN®, nejnovější patent firmy EFAFLEX, je první laserový skener na světě pro aplikaci na vratech a přitom zdroj impulzů a bezpečnostní systém v jednom.